สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
 
รวบรวมส่งคำร้องขอย้าย ภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2561 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งโรงเรียน
- แบบคำร้องขอย้าย
- ปฏิทิน รายละเอียดตัวชี้วัด
- รายละเอียด วิชาเอกที่ต้องการ ตำแหน่งว่าง
 
เมื่อ : 09-01-2018 09:03:27